1.04.2019 – Przejazd koparki K-36 (koparka węglowa typu SRs2000) przez obwodnicę Kleszczowa, oddzielającą Pole Bełchatów od Pola Szczerców.
#technologia #gornictwo #ciekawostki #energetyka