1. EDF oznajmił, że zakończyły się zimne testy na elektrowni jądrowej Flamanville – 3.
Testy rozpoczęły się 18 grudnia 2017 roku, a zakończyły 6 stycznia tego roku.
Podczas samego testu sprawdzono ponad 500 spawów, testowano obieg pierwotny w pracy pod ciśnieniem 240 barów tym samym sprawdzając jego szczelność. Teraz EPR przygotowywany jest do kolejnych testów, które mają rozpocząć się w czerwcu, te testy będą przeprowadzane już przy temperaturach zbliżonych do temperatur, które występują podczas normalnej pracy elektrowni. Załadunek paliwa przewidywany jest na ostatni kwartał 2018 roku.
2. Zostańmy przy dopuszczaniu elektrowni jądrowych do pracy.
Blok pierwszy na Leningradzkiej Elektrowni Jądrowej – 2 ma osiągnąć krytyczność już w styczniu tego roku.
W samej elektrowni będą pracować dwa reaktory WWER – 1200/491, które są reaktorami generacji III+. Docelowo elektrownia ma się składać z czterech takich reaktorów, które zastąpią Leningradzką Elektrownię Jądrową, w której pracują cztery reaktory RBMK – 1000.
3. Na bloku drugim Białoruskiej Elektrowni Jądrowej rozpoczęto montaż generatorów pary znajdujących się w obiegu pierwotnym elektrowni. Po instalacji czterech generatorów pary rozpocznie się proces spawania całego obiegu pierwotnego. Każdy taki generator ma masę ponad 320 ton przy długości 15 metrów i średnicy 4 metrów. W trakcie nominalnej pracy przez generator będzie tworzyć parę o strumieniu masy 1600 ton na godzinę oraz o temperaturze 286,8 stopni Celsjusza.
4. Kolejny (335) raport TEPCO na temat przechowywania materiałów promieniotwórczych oraz radioaktywnej wody w elektrowni jądrowej Fukushima Raport tutaj, .pdf
5. TEPCO zajmuje się oceną dawek promieniowania jonizującego pochodzenia wewnętrznego oraz zewnętrznego, przyjętych przez różnych pracowników elektrowni jądrowej Fukushima. Wykaz tychże dawek znajduje się w poniższym raporcie. Raport tutaj, .pdf
#ejdlakazdego

Powered by WPeMatico