https://mobile.natemat.pl/246931,minister-tchorzewski-zawierzyl-matce-boskiej-polska-energetyke

Wpisałem dzisiaj matce boskiej bumelkę na kopalni,

#bekazkatoli #pracaspawaczamnieprzeistacza #energetyka