https://www.entsoe.eu/data/map/
fajna mapa linii energetycznych i elektrowni w Europie
#energetyka