25 lipca 1989 r. – Żarnowiec
Budowa elektrowni jądrowej – rozładunek wytwornic pary.
źródło: bazakolejowa.pl
#energetyka #fotohistoria #kolej #technologia