A tak ścina się gałęzie zagrażające liniom energetycznym w Polsce ( ͡° ͜ʖ ͡°)
#fotogrametria #energetyka #smiglowce #lotnictwo #lidar