Białoruska elektrownia jądrowa, blok pierwszy, reaktor WWER-1200.
Autor zdjęcia: Arkadij Suchonin

#ejdlakazdego