Co wy gadacie dookoła granic Polski znajdują się elektrownie jądrowe i myślicie że granica Państwa to osłona bilogiczna?

Wiecie jak potężne ilości węgla trzeba skopcić żeby uzyskać energię porównywalną z roszczepienia 1kg Uranu?

#energetyka #czarnobyl