Cześć Mirki, wczoraj wpłynął do nas wniosek o budowę dwóch reaktorów PWR w Polsce!
Reaktory będą w ciągu trzech miesięcy licencjonowane u nas w PAA.

Ocena dozorowa zostanie wykonana przez zespół kilkudziesięciu specjalistów PAA w oparciu o przepisy ustawy prawo atomowe i rozporządzeń wykonawczych oraz z zastosowaniem wewnętrznych procedur i instrukcji PAA. W trakcie oceny dozorowej zostanie przeanalizowane i zweryfikowane, czy projektowana elektrownia jądrowa spełnia wymogi bezpieczeństwa jądrowego.

pokaż spoiler tak, to tylko symulacja.

#ejdlakazdego