Czytam sobie ustawę o elektromobilności o tym, ile to ładowarek powstanie w Polsce. tymczasem jest tam taki zapis: Minimalna liczba punktów ładowania zainstalowanych do dnia 31 grudnia 2020 r. w ogólnodostępnych stacjach ładowania, zlokalizowanych w gminach wynosi 1000 – w gminach o liczbie mieszkańców wyższej niż 1 000 000, w których zostało zarejestrowanych co najmniej 600 000 pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców przypada co najmniej 700 pojazdów samochodowych;
Problem jednak w tym, że takich miast w Polsce nie ma. Nie łapie się nawet Warszawa. Liczba mieszkańców spoko, liczba zarejestrowanych pojazdów też pewnie tak, ale już nie liczba pojazdów na tysiąc mieszkańców.
W drugiej kategorii być może mieścić się będą Kraków, Łódź, Wrocław i Poznań, ale też niekoniecznie
Mam wrażenie, że w praktyce oznacza to, że tych ładowarek i tak powstanie bardzo niewiele a nie ajak wynika z doniesień medialnych około 6000.
Dalsza część przepisu:
Art. 60. 1. Minimalna liczba punktów ładowania zainstalowanych do dnia 31 grudnia 2020 r. w ogólnodostępnych
stacjach ładowania, zlokalizowanych w gminach wynosi:
1) 1000 – w gminach o liczbie mieszkańców wyższej niż 1 000 000, w których zostało zarejestrowanych co najmniej
600 000 pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców przypada co najmniej 700 pojazdów samochodowych;
2) 210 – w gminach o liczbie mieszkańców wyższej niż 300 000, w których zostało zarejestrowanych co najmniej
200 000 pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców przypada co najmniej 500 pojazdów samochodowych;
3) 100 – w gminach o liczbie mieszkańców wyższej niż 150 000, w których zostało zarejestrowanych co najmniej
95 000 pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców przypada co najmniej 400 pojazdów samochodowych;
4) 60 – w gminach o liczbie mieszkańców wyższej niż 100 000, w których zostało zarejestrowanych co najmniej
60 000 pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców przypada co najmniej 400 pojazdów samochodowych.
2. Minimalna liczba punktów tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG) zlokalizowanych w gminach do dnia
31 grudnia 2020 r. wynosi co najmniej:
1) 6 – w gminach o liczbie mieszkańców wyższej niż 1 000 000, w których zostało zarejestrowanych co najmniej
60 000 pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców przypada co najmniej 700 pojazdów samochodowych;
2) 2 – w gminach o liczbie mieszkańców wyższej niż 100 000, w których zostało zarejestrowanych co najmniej
60 000 pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców przypada co najmniej 400 pojazdów samochodowych.
#samochodyelektryczne #energetyka #prad #tesla #prawo #motoryzacja