Drugi blok Leningradzkiej elektrowni jądrowej – 2, WWER – 1200.

Obieg pierwotny będzie sprawdzany pod kątem szczelności instalacji oraz utrzymywania zadanych parametrów.
Wszystkie prace powinny zostać zakończone przed końcem czerwca, a cały blok po tzw. hot testach ma zostać oddany do eksploatacji w 2020 roku.

#ejdlakazdego