Elektrownia wodna we wnętrzu magistrali
Szczeciński Zakład Wodociągów i Kanalizacji już od blisko dekady sukcesywnie inwestuje w instalacje OZE. Najnowsza instalacja pozwoli na produkcję prądu z wody przepływającej przez magistralę wodociągową.

(…) W 2017 r. szczecińska Spółka podjęła się realizacji projektu mającego na celu zapewnienie większej niezależności energetycznej Zakładu Produkcji Wody „Pomorzany”. Zdecydowano wówczas o montażu turbiny prądotwórczej we wnętrzu magistrali dostarczającej wodę do ZPW „Pomorzany” z ujęcia na jeziorze Miedwie. Produkcja energii elektrycznej odbywać się będzie przy pomocy turbiny wodnej Francisa o mocy do 140 kW. Łopatki turbiny napędzane będą, tak jak to ma miejsce w przypadku dużych elektrowni wodnych, siłą spadku wody. W tym celu wykorzystana została występująca różnica poziomów między Zakładem a jeziorem, która wynosi ponad 30 m. Podobnie jak w przypadku portlandzkiego projektu, szczecińska instalacja produkować ma rocznie około 1 GWh energii.

(…) Inwestycje w odnawialne źródła energii realizowane są przez Spółkę już niemal dekadę. Jedną z pierwszych inwestycji była zrealizowana w 2010 r. budowa gazogeneratorów umożliwiających pozyskiwanie energii z biogazu. Od 2015 r. Spółka inwestuje w fotowoltaikę. Obecnie z energii słonecznej korzystają: Zakład Produkcji Wody „Miedwie”, Zakład Produkcji Wody „Pilchowo” oraz przepompownia w Żelewie. Łącznie instalacje te mają moc blisko 3 MW i zajmują obszar około 4 ha.
https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/zwik-szczecin-turbina-wodna-francisa-oze-fotowoltaika-7382.html

#szczecin #oze #energetyka #technologia