Gdzie Białoruś chce eksportować nadwyżki swojej energii elektrycznej?

Białoruś liczy na eksport energii do krajów Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej(EUG), Unii Europejskiej oraz Ukrainy, twierdzi minister energii Białorusi Wiktor Karankewicz.
W wywiadzie dla dziennikarzy Karankiewicz potwierdził, że prace w Białoruskiej elektrowni jądrowej idą zgodnie z planem. Oznacza to, że pierwszy blok będzie pracować w listopadzie 2019 roku, a drugi latem 2020 roku. Teraz Mińsk i Moskwa negocjują obniżenie stopy procentowej rosyjskiej pożyczki.
Wiktor Karankiewicz nie ukrywał, że nawet teraz białoruska energia elektryczna dostarczana jest na Litwę do strefy wymiany energii Nordpoolspot.
Należy zaznaczyć, że w ogólnym planie dla Rosyjskiej energetyki brak jest jakichkolwiek wzmianek o imporcie energii elektrycznej z krajów EUG.
Przeciw wprowadzeniu jednolitego rynku energii sprzeciwa się ministerswto energetyki Rosji. Istnieją obawy, że rynek rosyjski „zaleją” nadwyżki energii z krajów sąsiadujących, co wpłynie na generacje energii elektrycznej w elektrowniach rosyjskich. Rosjanie proponują odroczenie wprowadzenia jednolitego rynku energii elektrycznej do 2025 roku.
Karankiewicz wspomniał także o możliwości interakcji z Ukrainą w zakresie wymiany międzynarodowej, ponieważ wcześniej Białoruś importowała energię elektryczną z Ukrainy.

https://energobelarus.by, https://eenergy.media
@AgentKGB , jak nastroje Towarzyszu?

#ejdlakazdego