Istnieje prawdopodobieństwo, że pracownicy państwowej energetyki będą ze swoich przyszłych emerytur opłacać budowę jednego z bloków węglowych, planowanego przez, państwowe spółki energetyczne.

Szczegółowo – być może fundusze emerytalne pracowników państwowych spółek energetycznych sfinansują w części budowę bloku energetycznego państwowych spółek, konkretnie na budowę bloku 1000 MW w Elektrowni Ostrołęka. Lepiej się tego nie da wymyślić.

Otóż minister energii stwierdził, że:

Minister energii Krzysztof Tchórzewski chciałby, by środki z pracowniczych programów emerytalnych w spółkach energetycznych zostały ulokowane w TFI Energia, ale – jak zaznaczył – wymagałoby to uzgodnień ze związkami zawodowymi.

Do TFI Energia, która należy do PGE, należy FIZAN Energia, która ostatnio podpisała porozumienie z Energą i Eneą na wsparcie wyżej wymienionego bloku. Chodzi o mld złotych.

Dalej można przeczytać:

(…) – Moim zdaniem byłoby bezpieczniej, gdyby te środki były w instytucji, która pozyskuje pieniądze i funkcjonuje w otoczeniu dużych firm, w których państwo posiada udziały. Uważam, że te kilkanaście miliardów złotych mogłoby iść w tym kierunku, ale to moje gdybanie – dodał minister.

https://energetyka.wnp.pl/srodki-z-pracowniczych-programow-emerytalnych-trafia-do-tfi-energia,329885_1_0_0.html

#polska #energetyka #finanse #neuropa