Jak powinien wyglądać optymalny miks energetyczny Polski? Jak ocenić rządową strategię „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku”? Czy rozwój energetyki jądrowej stanowi alternatywę dla węgla? Czy wizja zeroemisyjnej gospodarki do 2050 roku jest realna?

#energetyka #polska #debata #bezpieczenstwowprzemysle #energia #ropa #atom #gazziemny #politykaenergetyczna #gospodarka #ekonomia