Może ktoś z Warszawy będzie zainteresowany ( @losBamberos88 ?) :
Development of HTGR technology for cogeneration and heat applications
Seminarium Japan Atomic Energy Agency i Narodowego Centrum Badań Jądrowych we współpracy z Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (JP) i Ministerstwem Energii (PL)
28-29 stycznia 2019, 9:00-16:00, Ministerstwo Energii, Warszawa, ul. Wspólna 6, Sala Kolumnowa
Program do zobaczenia tutaj: KLIK

Seminarium prowadzone będzie przez ekspertów z JAEA, pracujących przy japońskim reaktorze HTTR. W spotkaniu wezmą również udział specjaliści z NCBJ i Ministerstwa Energii. Zainteresowanych prosimy o przesłanie nazwiska i afiliacji do htgr2019@ncbj.gov.pl.

#ejdlakazdego