No i zaczyna się inżynieria finansowa w celu sfinansowania głupich pomysłów ukochanej władzy.

TFI Energia podpisała porozumienie o możliwości zaangażowania się w budowę bloku Ostrołęka C (projekt nigdy nie będzie rentowny), a w TFI Energia mogłyby być lokowane np. pieniądze z pracowniczych programów emerytalnych spółek energetycznych. Czyli przyszłymi emeryturami będzie finansowana inwestycja nieopłacalna. Więc za X lat będzie trzeba emerytom sypać z budżetu kasę xD

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Energetyka-na-gieldzie-szoruje-po-dnie-Polityka-uderza-w-spolki-7613151.html

#polityka #pis #bekazpisu #energetyka #gpw #inwestycje