Odpady ze szwajcarskich elektrowni jądrowych z ostatnich 45 lat.
#energiajadrowa #energetyka #szwajcaria #zajumanezreddita