OZE nabierają mocy. Wiatr powoli zmienia kierunek

Według raportu Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21) o odnawialnych źródłach energii, w źródła te zainwestowano na świecie w ubiegłym roku prawie 280 miliardów dolarów. Łącznie OZE miały 70 % udziału netto w przyroście globalnych mocy. Osiągnęły najlepszy wynik w historii. Ale sektory ogrzewania, chłodzenia i transportu – które łącznie odpowiadają za ok. 80 % światowego końcowego zapotrzebowania na energię – nie wykorzystują OZE tak, jak to jest możliwe.

raport REN21

#energetyka #oze #swiat #gospodarka #technologia