Państwa świata najbardziej uzależnione od ropy (eksport ropy jako % PKB)

Zapraszam do obserwowania #infog – codziennie ciekawa infografika (gospodarka, technologia, społeczeństwo)

#gospodarka #swiat #ekonomia #ciekawostki #finanse #ropa #arabiasaudyjska #energetyka