Pojawiają się informacje, że Polska chciałaby przeznaczyć zyski ze sprzedaży darmowych uprawnień do emisji CO2 na programy socjalne.

Polska może zrezygnować z przekazania darmowych uprawnień do emisji CO2 branży energetycznej i zamiast tego je sprzedać, zwiększając w ten sposób przychody do budżetu – pisze agencja Bloomberg. Według agencji celem jest realizacja obietnic socjalnych.

Zdaniem agencji Polska w 2021 roku prawdopodobnie zrezygnuje z wyłączeń z zasad rynku emisji w Unii Europejskiej, a przez to pozwoli producentom energii elektrycznej uzyskać bezpłatne uprawnienia. Rząd musi jeszcze zdecydować na jaki cel przeznaczyć minimum 270 milionów uprawnień, wartych około 6,5 miliarda euro, które miałyby być dostępne w latach 2021-2030. Darmowe uprawnienia obniżyłyby koszty emisji CO2 dla sektora energetycznego.
(…)

Bloomberg: Polska nie pomoże energetyce z emisją CO2, by zrealizować obietnice socjalne

#polska #energetyka #gospodarka #neuropa