Pożar na terenie trzeciego bloku energetycznego Rówieńskiej elektrowni jądrowej.

Brak zagrożenia BJiOR.

#ejdlakazdego