Raport Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej PTPiREE „Energetyka. Dystrybucja i przesył”, przedstawiający dane na temat podsektora przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej w 2018 roku

dla 2017: http://www.ptpiree.pl/aktualnosci/2018-05-24
dla 2016: http://www.ptpiree.pl/aktualnosci/2017-05-24
dla 2015: http://www.ptpiree.pl/aktualnosci/2016-11-04

#energetyka #elektroenergetyka #polska