#rosja #gazprom #ns2 #energetyka

UOKiK nałożył na 6 spółek maksymalne kary za koncentrację bez zgody polskiego organu antymonopolowego.
29 miliardów zł na Gazprom i ponad 234 miliony zł na 5 spółek uczestniczących w budowie NordStream2
Nakazał także rozwiązanie umów na finansowanie budowy NS2
https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16814