Siemka Mireczki, na piąteczek:
Raport z działalności Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w 2018 r.
To od początku:
– Infrastruktura dozoru jądrowego w Polsce
– Nadzór nad wykorzystaniem źródeł promieniowania jonizującego
– Nadzór nad obiektami jądrowymi
– Zabezpieczenia materiałów jądrowych
– Transport materiałów promieniotwórczych
– Odpady promieniotwórcze
– Ochrona radiologiczna ludności i pracowników w Polsce
– Monitorowanie sytuacji radiacyjnej w kraju
– Ocena sytuacji radiacyjnej kraju
– Współpraca międzynarodowa

A na fotce montaż generatora pary, który docelowo będzie umieszony w obiegu pierwotnym elektrowni jądrowej z reaktorem WWER-1200.

#ejdlakazdego