~Tesla in the rain~

P.S. tak powinien wyglądać każdy parking w przyszłości. (Bez kaszlaczków oczywiście)

#tesla #models #fotowoltaika #parking #oze #energetyka