To mój pierwszy wpis z nowego miejsca, dum dum dum.
Soł lets goł.

1. Na start raport, raport, raport! #europa
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THECOMMITTEE OF THE REGIONS
Energy prices and costs in Europe
Jeden z wykresów wrzucony w post.

2. ukr. Przewodniczący Ukraińskiego dozoru jądrowego Grigori Płaczkow podpisał pozwolenia na eksploatację nowego Sarkofagu nałożonego na czwarty blok Czarnobylskiej elektrowni jądrowej. Zezwolenia udzielono po otrzymaniu pozytywnych ekspertyz w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

3. EDF ma parcie na rozpoczęcie „hot testów” na trzecim bloku (EPR) elektrowni jądrowej Flamanville. Testy mają rozpocząć sie w drugiej połowie lutego. Obecnie elektrownia pochłonęła prawie 11 miliardów euro. c:

4. Zapalmy znicz [*] dla bloku pierwszego elektrowni jądrowej Bilibino, najbardziej wysuniętej na północ elektrowni jądrowej na świecie. Rosyjski dozór jądrowy wydał zezwolenie na wyłączenie bloku i jego rozbiórkę oraz dekontaminację. Pracował tam reaktor EGP-6. W przyszłości elektrownia ta zostanie zastąpiona pływającą elektrownią jądrową, której nazwa brzmi: Akademik Łomonosow.

5. IAEA dokonała inspekcji pre-Salto (safety aspects of long-term operation) hiszpańskich elektrowni: Asco oraz Vandellos. IAEA stwierdza, że sposób w jaki eksploatowane są elektrownie jest zadowalający. Operator elektrowni planuje wydłużenie czasu ich eksploatacji ponad zakładane 40 lat, chociaż obecny rząd Hiszpanii nie planuje przedłużania licencji na pracę elektrowni.

6. Korea Hydro & Nuclear Power podpisało umowę o współpracy z amerykańską firmą Sargent & Lundy, współpraca będzie dotyczyła modernizacji bloków jądrowych pracujących w elektrowni Cernavoda (CANDU). Obecnie elektrownia pokrywa 17% zapotrzebowania na energię elektryczną w Rumunii.

#ejdlakazdego