Uprawnienia do zrobienia! Jakie uprawnienia są wydawane w Polsce jeżeli chcemy się zajmować fotkami RTG, medycyną nuklearną, transportem uranu itd.? Ewentualnie jakie papiery trzeba mieć, aby zostać operatorem reaktora? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Zacznijmy od tego, że istnieją uprawnienia nadawane przez Głownego Inspektora Sanitarnego, tyczą się one bardziej „lżejszych przypadków”, te pominiemy.

Uprawnienia nadawane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, są to uprawnienia:
– IOR – 1 Z (IOR – Inspektor Ochrony Radiologicznej)
– IOR – 1 R.
Można powiedzieć, że to pierwszy stopień wtajemniczenia. Do zdobycia tych uprawnień potrzebny jest najmniejszy staż pracy oraz nie dają one jakiś super możliwości. Chociaż to zależy od tego czym się chcecie zajmować.
W bardzo dużym skrócie:
1Z pozwoli wam na pracę z zamkniętymi źródłami promieniotwórczymi, czy też ich transport, ale tylko poniżej pewnych ustalonych wartości aktywności promieniotwórczej.
1R da wam możliwość uruchamiania, stosowania urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące dla celów inne niż medyczne oraz uruchomiania pracowni RTG dla takich urządzeń.

Poziom wyżej są takie standardowe uprawnienia można powiedzieć: IOR – 1.
Te uprawnienia są wystarczające w większości przypadków do prowadzenia jakiejkolwiek działalności związanej z wykorzystaniem promieniowania, ot tak ogólnie mówiąc.
Będąc inspektorem ochrony radiologicznej 1 możecie m.in. prowadzić obrót źródłami promieniotwórczymi, mieć większy zakres możliwości transportowych tych źródeł, wszystko to co było w IOR-1Z/1R, produkowanie, instalowanie, stosowanie i obsługa urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz obrót tymi urządzeniami z wyłączeniem urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze stosowanych w celach medycznych. generalnie masa, naprawdę masa rzeczy i o ile nie macie super wymagań to te uprawnienia wam wystarczą w zupełności.

Od tych uprawnień możemy narysować sobie dwie oddzielne strzałki.
IOR – 2, to co IOR – 1 + Przechowywanie, transport lub przerób wypalonego paliwa jądrowego, obrót tym paliwem oraz wzbogacanie izotopowe. Budowa, rozruch, eksploatacja i likwidacja obiektów jądrowych. Budowa, eksploatacja i zamknięcie składowisk odpadów promieniotwórczych przeznaczonych do składowania wypalonego paliwa jądrowego.

IOR – 3, to co IOR – 1 + cała medycyna nuklearna.

To takie różne stopnie wtajemniczenia możecie osiągnąć, ale czy to wszystko?
Tak!

pokaż spoiler hehe, nie.

Istnieją jeszcze stanowiska mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (BJiOR).
Cóż to za uprawnienia?
S-Z, Operator urządzeń do brachyterapii ze źródłami promieniotwórczymi
S-A, Operator akceleratora stosowanego do celów medycznych oraz urządzeń do teleradioterapii
A-A, Operator akceleratora stosowanego do kontroli pojazdów/ inny staż pracy: Operator akceleratora
stosowanego do celów innych niż medyczne z wyłączeniem akceleratorów stosowanych do kontroli pojazdów
S-O, Kierownik zakładu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych/Kierownik składowiska odpadów promieniotwórczych/Operator przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego [inne staże pracy są wymagane]
S-E, Specjalista do spraw ewidencji materiałów jądrowych
R-OK + R-D, Zastępca dyrektora do spraw bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej posiadającej reaktor badawczy
R-OK, Kierownik reaktora badawczego [wymagany rok stażu na stanowisku ->]/Kierownik zmiany reaktora badawczego
R-D, Starszy dozymetrysta reaktora badawczego [wymagany większy staż niżna stanowisku->]/Dozymetrysta reaktora
badawczego
R-O, Operator reaktora badawczego
Każde z tych stanowisk wymaga innego stażu pracy oraz wiedzy.
To wszystko co wyżej napisałem strasznie skróciłem, pełny zakres wiadomości znajduje się w rozporządzeniu rady ministrów w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej.

Są jeszcze inspektorzy dozoru jądrowego ( ͡º ͜ʖ͡º)

#ejdlakazdego