Wnioski z analiz prognostycznych dla sektora energetycznego – załącznik do projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040

– uwzględniany rozwój elektromobilności – 1 mln pojazdów w 2025 r.
– udział OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej powinien wynieść w 2030 r. ok. 27% netto
– określono, że bloki jądrowe (ok. 1,4 GW) mogą zostać włączone do bilansu elektroenergetycznego nie wcześniej niż w 2033 r.
– w latach 2018-2035 spodziewane jest wycofanie z systemu ok. 16,7 GW mocy zainstalowanej w węglowych jednostkach wytwórczych centralnie dysponowanych (JWCD). Oznacza to, że na koniec 2035 r. w systemie zostanie 7,2 GW z 24 GW węglowych JWCD istniejących na dzień 01.01.2018 r.
– ze względu na potrzebę spełnienia celu OZE w elektroenergetyce w 2030 r. na poziomie 27%, zakłada się swobodny rozwój elektrowni fotowoltaicznych (od 2022 r.) oraz elektrowni wiatrowych morskich (od 2027 r.)

#polska #energetyka #oze #energetykajadrowa #gospodarka