Wytwarzanie energii elektrycznej w 2016 w krajach należących do Międzynarodowej Agencji Energetycznej IEA, organizacji afiliowanej przy OECD.
#energetyka #elektroenergetyka #swiat