Zacznijmy od czegoś bliższemu naszemu podwórku.
1.Na konferecji, która miała miejsce w Moskwie 18 sierpnia Władimir Putin rozmawiał z Viktorem Orbanem. Putin oznajmił, że budowa elektrowni jądrowej Paks II (obecnie dwa WWER-1200, 2000 MW) rozpocznie się w niedługim czasie. Pierwsze porozumienie w temacie budowy tej elektrowni zostało podpisane w 2014 roku, wartym wspomienia jest to, że Rosjanie udzielają pożyczki Węgrom na kwotę 10 miliardów euro, co odpowiada 80% kosztów całkowitych.

Putin said: “This is really a natural choice because part of this power plant was built with Russian technology and it is operational. Specialists understand it, and for them it is natural to continue cooperating with us. I would like to note that this is not the only example of cooperation with an EU country in nuclear energy. We are carrying out a similar project with Finland. Therefore, we continue to cooperate with the EU although competition there is high.”

2. Chiński AP1000 wszedł do komercjalnego użycia, po 168 godzinach nieprzerwanej pracy na pełnej mocy. Budowa tego bloku energetycznego rozpoczęła się w 2009 roku.

3. Zakończyły się 15 dniowe testy na pierwszym bloku Leningradzkiej-2. Reaktor przez ten czas pracował z pełnąc mocą i sprawdzone zostały setki elementów, powiedział główny inzynier elektrowni. Przewiduje się, że elektrownia wejdzie do pracy w systemie elektroenergetycznym jeszcze w tym roku.

4. Fiński rząd zaakceptował wydłużenie pracy dwóch bloków jądrowych w elektrowni Olkiuoto o kolejne 20 lat. Oba reaktory to reaktory BWR o mocy elektrycznej 890 MW każdy.
Pierwszy blok wszedł do pracy w 1972 roku, natomiast drugi w 1982 roku. Obecnie pokrywają one 1/6 zapotrzebowania na energię elektryczną w Finlandii. Natomiast po ukończeniu budowy trzeciego bloku z reaktorem EPR elektrownia jądrowa pokryje 30% zapotrzebowania.

Obrazek: Szyb reaktora WWER-1200

#ejdlakazdego