Zakończenie załadunku świeżego paliwa jądrowego, reaktor czwarty Kalininskiej elektrowni jądrowej (2x WWER-1000/320, 2x WWER-1000/338), 2011 rok.
źrodełko: Евгений Фадин

#ejdlakazdego