Znajdujemy się w mokrej części obudowy bezpieczeństwa reaktora BWR. W części mokrej w normalnym układzie pracy mieści się duży zapas wody. W razie awarii para z pierwszego zbiornika może zostać skierowana odpowiednimi rurociągami pod powierzchnię wody w drugim, gdzie się skropli. Dzięki temu ciśnienie w obudowie pozostanie niskie.
Zgromadzony w komorze mokrej zapas wody może ponadto posłużyć do chłodzenia reaktora, bądź zraszania wnętrza obudowy bezpieczeństwa. Uzyskana korzyść z zainstalowania systemu obniżania ciśnienia ma jednak pewną wadę – zapas wody w tym zbiorniku nie jest niewyczerpalny – para skraplająca się w zbiorniku mokrym powoli, lecz nieuchronnie podnosi temperaturę zgromadzonej tam wody. Gdy ta osiągnie wreszcie temperaturę wrzenia – efekt skraplania pary ustanie i ciśnienie w obudowie zacznie rosnąć…. #fukushima

Z tego względu tak ważne jest utrzymanie funkcjonowania systemów chłodzenia – przerwa w ich działaniu nie może być dłuższa niż kilkanaście godzin.

#ejboners